Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis!
Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis! Bring a friend! Maak een vriend lid en sport 4 weken gratis!
GymOne official logo

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Bij GymOne vinden wij het erg belangrijk dat we duidelijke en transparante afspraken maken met onze members. Zo houden we het voor iedereen gezellig. Door member te zijn bij GymOne verklaar je de algemene voorwaarden en de huisregels te hebben gelezen en te accepteren. Je kunt de algemene voorwaarden en de huisregels terugvinden op www.gymone.nl.

1.1 Actie: de aanbieding die GymOne aan nieuwe members biedt. Contractduur en prijs wijken af van de standaard prijzen van GymOne.

1.2 Stornokosten: een bedrag dat wordt berekend bij een mislukte incasso.

1.3 Contributie/membership-kosten: het bedrag van het membership dat je per 4 weken moet betalen.

1.4 Member: je kunt bij ons member worden als je een persoon bent vanaf 12 jaar en ouder. 

1.5 Financieel verantwoordelijke: degene die financieel verantwoordelijk is voor de contributie.

1.6 Upgrade: een omzetting van een membership waarbij de waarde van het membership wordt vergroot.

1.7 Inschrijfgeld: kosten voor de activatie van een membership. Dit geldt per persoon.

1.8 Membership: de overeenkomst die wordt aangegaan tussen jou en GymOne door member te worden middels inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij jouw membership.

1.9 Dagpas: een toegangsbewijs van €8,- die geldig is voor 1 dag.

1.10 Locker: kluisje waar je jouw eigendommen kan opbergen.

1.11 Opzegtermijn: 1 volledige incassoperiode welke GymOne van jou incasseert wanneer je jouw membership hebt opgezegd.

1.12 Hoofdbetaler: member die verantwoordelijk is voor de betaling bij een Duo membership. De contributie wordt afgeschreven van het rekeningnummer van de hoofdbetaler.

1.13 Incassoperiode: een volledige 4-wekelijkse incassoperiode.

1.14 Persoonlijke begeleiding: begeleiding van members door Gym Medewerkers, uitleg over de apparaten of fitness tips.

1.15 Daluren: met het daluren abonnement kan je doordeweeks van 07:00 tot 17:00 inchecken en in het weekend van 08:30 tot 17:00.

1.16 Rato: het bedrag dat terug wordt berekend naar een dagpas.   

ARTIKEL 2: AANMELDING

2.1 Je kan member worden van GymOne via het inschrijfformulier op de GymOne website of in de vestiging zelf.

2.2 Member worden via een Sportfonds dient te gaan via de receptie in één van de GymOne vestigingen.

2.3 Na aanmelding kun je direct komen sporten bij GymOne en heb je toegang tot alle GymOne vestigingen.

2.4 Bij je eerste bezoek wordt er een foto gemaakt van jou.

ARTIKEL 3: TOEGANG EN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Wanneer je member bent geworden, worden jouw persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie.

3.2 Door member te worden bij GymOne, geef je GymOne de machtiging om de contributie door middel van automatische incasso te incasseren. 

3.3 Jouw toegang tot GymOne wordt gecontroleerd door middel van het scannen van de QR-code bij de entree. Je bent verplicht om je altijd in te scannen bij de balie wanneer je binnenkomt. 

3.4 Bij een Duo membership mag je altijd tegelijkertijd komen sporten.

3.5 Jouw persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor het toekennen van de toegang tot GymOne.

3.6 Jouw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

3.7 GymOne heeft toestemming jouw persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie.

3.8 Wanneer je incheckt om te sporten wordt er voor controle een foto van jou afgebeeld op het kassascherm. GymOne kan niet voorkomen dat deze foto, bedoeld voor de Gym Medewerker, zichtbaar is voor andere members / derden.

ARTIKEL 4: MEMBERSHIP, TERMIJN EN BETALING

4.1 Jouw membership gaat officieel in vanaf het moment dat je member bent geworden voor een onbepaalde- of bepaalde tijd (afhankelijk van jouw gekozen membership), met een minimum van 2 volledige incassoperiodes.

4.2 Wanneer je hebt gekozen voor een Onbeperkt, Daluren of Duo membership worden deze automatisch verlengd voor onbepaalde tijd nadat jouw contractsduur is verlopen. Jouw membership is hierna 4 wekelijks opzegbaar en heb je een opzegtermijn van 1 volledige incasso periode na uitschrijving.

4.3 Wanneer je hebt gekozen voor een Flex membership heb je een opzegtermijn van 1 volledige incassoperiode na uitschrijving. Houd er rekening mee dat er een minimum van 2 incassoperiode’s gelden. 

4.4 Tot 18 jaar heb je toestemming nodig van een ouder/voogd om member te worden bij GymOne. Dit kan door middel van het toestemmingsformulier in het inschrijfformulier op de website of in de vestiging zelf.

4.5 Wanneer je gebruik maakt van een Duo membership moet je beiden kunnen aantonen dat je woonachtig bent op hetzelfde adres.

4.6 De betaling voor je membership vindt 4-wekelijks plaats.

4.7 Je hoort ervoor te zorgen dat wij probleemloos de contributie kunnen incasseren. Wanneer dit niet lukt zijn wij genoodzaakt €5,00 stornokosten in rekening te brengen per mislukte incasso.

4.8 Als je jouw contributie niet op tijd hebt betaald, ben je automatisch in gebreke. Wij bepalen per incident bij welke termijn wordt overgegaan tot ontbinding.

4.9 Bij een achterstand van betaling bij een Onbeperkt, Daluren, of Duo membership is 100% van het volledig resterende bedrag als totale vordering ineens opeisbaar. De daarna ontstane buitengerechtelijke incassokosten komen voor jouw rekening en bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,00.

4.10 Als je jouw contributie niet op tijd hebt betaald, is toegang tot GymOne niet mogelijk. 

ARTIKEL 5: TARIEVEN, DOORBETALING MEMBERSHIP, ACTIES, ALGEMENE VOORWAARDEN

5.1 Wij behouden ons het recht om onze algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen of aan te vullen.

5.2 Wij behouden ons het recht om onze prijzen en tarieven van memberships en aanvullingen te indexeren en/of te wijzigen volgens de CBS-statistieken.

5.3 Prijsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht om de overeenkomst te beëindigen. 

5.4 Wij mogen onze tarieven 1 keer per jaar, per 1 januari, verhogen volgens de CBS-statistieken. Als wij hiervan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van het membership plaatsvindt.

5.5 Voor acties en/of speciale aanbiedingen kan je de voorwaarden navragen in de GymOne vestigingen of via onze klantenservice.

5.6 Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.

5.7 De actieperiodes worden altijd voorafgaand aan het membership toegepast tenzij wij anders aangeven. Actieperiodes vallen buiten de contractduur.

5.8 Acties die plaatsvinden bij een nieuwe vestiging, zijn alleen geldig als je member wordt bij deze nieuwe vestiging.

5.9 Je kan in geen enkel geval aanspraak maken op restitutie van de contributie of andere bedragen.

5.10 Wanneer je afwezig bent door welke oorzaak dan ook, onthef je niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde contributie en geeft het niet het recht op enige vermindering daarvan.

ARTIKEL 6: OMZETTING/OPZEGGING

6.1 Wanneer je een omzetting wilt doen, is dit alleen mogelijk op het moment dat jouw 1 of 2 jarige membership afloopt tenzij je jouw membership wilt upgraden waarbij de waarde van het membership wordt vergroot.

6.2 Bij een upgrade en/of omzetting van jouw membership gaat de startdatum in bij de eerstvolgende incassoperiode. Vanaf dat moment start je nieuwe membership termijn.

6.3 Wanneer je jouw membership wilt opzeggen, kan dit via de GymOne app, per post of per e-mail klantenservice@gymone.nl. 

6.4 Tussentijdse opzegging/bevriezen van een membership is alleen mogelijk als:

– Je een ander woonadres krijgt, verder dan 20 kilometer (uitgaand van de kortste route) van één van de GymOne vestigingen. Dit wordt alleen aangenomen als je een officieel document “inschrijving gemeente” van de nieuwe woonplaats hebt als bewijs. Als dit document door ons is goedgekeurd dien je je membership af te kopen. Bij een 1 of 2 jarig membership wordt je verschuldigde contributie herrekend naar een Flex membership.

– Wanneer je geen gebruik meer kan maken van jouw membership door een blessure of ziekte. Het membership kan dan voor een maximum van 3 volledige incasso periodes worden stopgezet, je membership staat dan stil. Wanneer je je membership 3 volledige incassoperiodes stopzet loopt deze dus ook 3 volledige incasso periodes langer door. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een aantoonbaar document als bewijs.

– Wanneer de overheid besluit dat er een verplichte sluitingsperiode plaatsvindt. Wanneer dit het geval is geven wij de optie om jouw membership tijdelijk te bevriezen gedurende de maatregel van kracht is. Zodra deze verplichte sluitingsperiode is opgeheven zal jouw membership weer automatisch doorlopen. 

6.5 Wanneer jij jezelf als hoofdbetaler van jouw Duo membership uitschrijft, wordt het volledige membership automatisch voor de andere gekoppelde members stopgezet.

6.6 Wanneer je een membership bent aangegaan via het online inschrijfformulier
van de GymOne website beschik je over een herroepingstermijn van 14 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag dat je jouw membership hebt afgesloten.

6.7 Wanneer je besluit je membership te herroepen dien je dit te doen door het herroepingsformulier op de website in te vullen. 

6.8 Wanneer je jouw membership wilt herroepen en je hier gedurende deze 14 dagen geen gebruik van maakt, dan is deze herroeping kosteloos. Als je het membership wel gebruikt hebt in deze periode, dan kan GymOne naar rato (vanaf de activering van je membership tot de dag van de herroeping, exclusief de eventuele inschrijfgeld) kosten voor het membership in rekening brengen.

6.9 Uitschrijvingen per online chat, social media, telefonisch of mondeling, worden niet in behandeling genomen.

6.10 Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, onze huisregels of ongepast gedrag vertoont op aangeven van de Gym Medewerkers mogen wij je de toegang tot GymOne ontzeggen en jouw membership per direct beëindigen. De beoordeling van dit gedrag is alleen voorbehouden aan GymOne. Wanneer je opnieuw member wordt bij GymOne geeft dit een gegronde reden om je nieuwe membership opnieuw te beëindigen.

6.11 Eventuele tegoeden kunnen niet meer gebruikt worden na het beëindigen van
het membership.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Gebruik maken van de faciliteiten van GymOne is geheel op eigen risico.

7.2 Wanneer je hoofdbetaler bent van een Duo membership, ben je te allen tijde verantwoordelijk voor het membership. Bij achterstallige betalingen worden alle gekoppelde (gezins-)leden aansprakelijk gesteld.

7.3 Wij zijn niet aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg
van ongeval of letsel dat je oploopt in onze Gyms.

7.4 We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen. Wel biedt GymOne
lockers aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zoveel mogelijk te beperken. De kosten van een GymOne cijferslotje zijn eenmalig €8,00. Het gebruik van een eigen slotje is niet toegestaan.

7.5 Wij zijn gemachtigd om na sluiting overgebleven slotjes open te knippen zodat de volgende dag de lockers weer bruikbaar zijn.

7.6 Fitness kan risico’s met zich meebrengen. Wanneer je gebruik maakt van onze faciliteiten ben je zelf verantwoordelijk om te weten wat je aan kunt. Het gebruik van de faciliteiten is je eigen risico. Bij twijfel over je fysieke conditie raden we je aan deskundig advies te vragen aan een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van trainen is.

7.7 Wij bieden zelf geen personal training door onze eigen Gym Medewerkers in de vestiging aan. Wel bieden we gratis begeleiding aan om je doelen te behalen en/of te realiseren. Je kunt zelf een Personal Trainer inhuren of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven op social media, de GymOne app of via andere middelen in de gym. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de manier hoe je deze tips en adviezen toepast en de keuzes die je maakt.

7.8 Alleen personen van 18 jaar of ouder mogen gebruikmaken van de zonnebank. 

7.9 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig
of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van GymOne.

7.10 Jij bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan onze eigendommen, indien
deze schade aan nalatigheid en/of schuld aan jou is te wijten.

7.11 Het is niet toegestaan om geluids- en/of beeldopnamen van personeel of members zonder toestemming te maken en te publiceren.

ARTIKEL 8: KLACHTENBEHANDELING

8.1 Indien je klachten hebt vinden we dat erg jammer, maar we horen dat uiteraard
graag. Je kunt dan altijd terecht bij onze klantenservice via de GymOne website. Wij vragen hierbij om jouw NAW-gegevens te vermelden en de omschrijving van de klacht. Wij zullen dan zorgen voor een goede afwikkeling van de klacht.

ARTIKEL 9: SLOT

9.1 Door member te worden verklaar je de algemene voorwaarden en huisregels te kennen, te accepteren en hiernaar te handelen.

9.2 De algemene voorwaarden en de huisregels van GymOne vind je op de website
en je kunt ze bij de balie van GymOne op vragen.

Algemene voorwaarden GymOne B.V.

KVK nummer: 91860229
BTW nummer: NL865796464B01
Versie actief per 10-1-2024

www.gymone.nl


Meld je aan voor al het GymOne nieuws!

Maak je geen zorgen, je kunt je altijd uitschrijven.